Vedic Art

Är du intresserad av vidareutbildning inom konstens område? Det kan vara en väg mot såväl personlig utveckling som en höjning av ens nivå som konstnär. Begreppet Vedic Art leder nog tankarna till den historiska epok i dagens Indien där hinduismen växte fram. Det är en kultur som trots sin ålder är vital än idag. Men Vedic Art är också namnet på en speciell tradition inom konstens område. I denna bloggtext ska vi gå igenom vad Vedic Art innebär och vad det är för kultur som inspirerat grundaren av den här konstinriktningen.

Indisk konst i svensk tappning

När man talar om Vedic Art i Sverige idag syftar man ofta på ett koncept utvecklat av den svenske konstnären Curt Källman. Vedic art kan visa vägen till friheten och ett mer kravlöst uttryckssätt. Metoden är inspirerad av den vediska kulturen med alla dess symboler och djupa betydelser. Vedic Art handlar inte bara om konst utan konceptet innehåller principer som går att tillämpa inom väldigt många av livets områden. Det handlar alltså om en kombination av personlig utveckling och om att växa som konstnär eller om att skaffa sig ett konstnärligt uttryck för sådant som är viktigt för oss människor.

Vad är Veda?

Vedaskrifterna hör till de äldsta bevarade böckerna vi har idag. Det är texter om livet långt före vår tideräknings början. Veda kan även sägas vara en bred riktning inom mänsklig kultur och mänskligt vetande. Vedisk konst är alltså konst som inspirerats av strömningar under den historiska epoken och av ett antal livshållningar utvecklade av indiern Maharishi Mahesh. I Indien är olika former av vedisk konst lika aktuella och älskade idag som för 3000 år sedan. Det är egentligen ganska anmärkningsvärt att en så gammal tanketradition gett upphov till en modern metod för konstnärlig utveckling i Sverige. Vedic Art är religiöst och politiskt obundet och är en metod som syftar till utveckling där skaparglädjen nås bortom intellektet.