Nordiska konstnärer

Om man bad någon på gatan i ett av de nordiska länderna att nämna några stora konstnärer, skulle de sannolikt komma att tänka på franska, spanska och italienska konstnärer innan de ens börjar fundera på några inhemska, nordiska konstnärer. Trots det finns det en rik konsthistoria i Norden, och en mängd skickliga konstnärer att belysa. Här är ett axplock av dem.

En konstnär från vårt grannland Finland, som tillhörde det man har kommit att kalla ”den finska konstens guldålder”, var Pekka Halonen. Han föddes år 1865 i Väisälänmäki, den by där han också växte upp. Hans uppväxt och liv i en liten finsk by skulle påverka hans konst mycket, då han senare i livet framförallt målade motiv ur det finska folklivet. Han började sin konstnärliga bana med att studera vid Finska Konstföreningens ritskola i Helsingfors, och studerade konst i Frankrike och Italien, där han levde under längre perioder.190px-Pekka_Halonen_Omakuva

Från Norge kom konstnären Eilif Peterssen, som föddes år 1852 i Kristiania. Peterssens talang och fallenhet för konst uppmärksammades redan när han var ung av de framstående norrmännen Peter Christen Asbjørnsen och Hans Gude, och dessa män hjälpte honom att komma in på Den kungliga akademins tecknarskola. Peterssen kom att rikta in sig på det historiska måleriet, och den första målningen han gjorde, Corfitz Ulfeldts död, väckte stor uppmärksamhet och köptes av Verbindung für historische Kunst i Stuttgart.

Också det minsta av de nordiska länderna, Danmark, har producerat flera skickliga konstnärer, och en av dem var Constantin Hansen. Hansen föddes dock inte i Danmark, utan i Rom i Italien, år 1804. Hans liv fördelades mellan Rom och Köpenhamn, och hans förtjusning med sin födelsestad, tillika Italiens huvudstad, syntes tydligt i hans konst, då han hämtade många av sina motiv därifrån. Det gäller bland annat hans kanske mest kända målning, Danska konstnärer i Rom, som föreställer en grupp danska konstnärer som står i fönstret i en salong i Rom. Bland annat förekommer Hansen själv i målningen.

Om du tycker om konst av nordiska konstnärer, och gärna vill stödja de som är aktiva idag, kan du på Nordicdesigncollective.se köpa posters och tavlor skapade av samtida nordiska designers och konstnärer.