Renässansens konst

Mänskligheten och samhället är i konstant utveckling. Vill man se bevis på detta behöver man bara titta till konsten och hur den har förändrats och omformats flera gånger om genom historiens gång. Renässansen är namnet på den period som agerar som en slags bro mellan medeltid och tidig modern tid, mellan 1300-talet och 1600-talet, med allt från konst och filosofi till vetenskap och litteratur. Konsten från denna period, vare sig det handlar om måleri eller skulptur, ger en inblick i denna fantastiska tid av förnyande och utveckling som skedde i dåtidens Europa.

tiziano_-_amor_sacro_y_amor_profano_galeria_borghese_roma_1514Konst med flera olika influenser

Det är tydligt att flera olika aspekter påverkade konstens utveckling under denna period. Tack vare framsteg som tryckpressen och tillgång till matematik och filosofi som tidigare bara fanns utanför Europa kunde större mängder information och idéer spridas snabbare till fler människor. Den nya humanistiska filosofin förändrade även synen på människans relation till Gud, att det inte längre var något begränsat till kyrkan, och framväxten av Medicibanken gjorde Florens till ett rikt centrum där många stora renässanskonstnärer började sin karriär. Dessa många förändringar påverkade hela samhället och dess tankesätt, inte minst konsten detta samhälle skapade. Renässanskonsten utvecklades parallellt med senmedeltida konst, men blev ändå sitt eget ganska snart. Också på grund av nya idéer och praktiska saker såsom bättre material och oljefärg av högre kvalitet förändrades konstvärlden för alltid. Den stora variation i konst vi har i dag, med allt från teckningar till tavlor till skulpturer av plywood och metall, är till stor del tack vare denna omvälvande period i historien.

Symbolik och stil

Renässanskonsten spreds genom Europa och hade under olika perioder sina starkaste fästen i länder som Italien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Renässansen är en konstperiod som genomsyras av symbolism, både religiös och filosofisk. Motiv som föreställde religiösa figurer och bibelberättelser var väldigt vanliga, precis som avbildningar av helgon, och det var väldigt populärt med mindre konstföremål för privat tillbedjan och dyrkan i hemmet. Något annat som började ta form under denna period var nya metoder och stilar, som till exempel proportioner, där fokus låg på att avbilda något så realistiskt som möjligt. Det handlade om att återskapa en människas proportioner och verkliga utseende, snarare än symbolisk eller tolkad avbildning med trovärdiga kroppar och ansikten. Nya tekniker utvecklades även för att skapa en mer tredimensionell bild och flera nyanser av ljust och mörkt. En av de allra mest kända målningarna från denna period är Den sista måltiden av Leonardo da Vinci. Det finns ändlöst med intressant fakta att hämta från denna period, och lyckligtvis minst lika många artiklar om renässansen att lära sig av.