Konsthistoria

Konsthistoria

Konst av olika slag har funnits så länge vi varit människor, och lite till. Konsten är en stor del av det kulturella inslag vi har i vårt samhälle, och det omger oss i våra hem, på offentliga platser och under skolans historielektioner. Det är helt enkelt någonting som genomsyrar hela våra liv, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. För den intresserade finns det dessutom utbildningar i konsthistoria.

People drawing in art class

Västerländsk konsthistoria

Den västerländska konsten skiljer sig en del från den österländska, men trots detta har den västerländska konsten från början influerats från den österländska kulturen. I samband med att den klassiska romerska konsten började förändras i takt med att allt fler intryck från öster togs upp inträffade en brytning med det antika Grekland. En annan viktig förändring på den här tiden var att kristendomen hade sitt intågande i Europa.

Några olika konstepoker som kommit och gått i Europa är den förkristna konsten, medeltidskonsten, renässansen, barocken, rokokotiden, modernismen och den samtida konsten. Mellan rokokon och den moderna konsten finner man 1800-talets konst med romantiken, nyklassicismen, realismen, impressionismen och symbolismen för att nämna några. I den förkristna konsten ryms bland annat vikingatiden och dess speciella konst.

Lär dig om konsthistoria

Konstvetenskap är ett annat namn för konsthistoria och syftar till studiet av konst ur ett historiskt, socialt och filosofiskt perspektiv. I början av 1900-talet blev konstvetenskap en egen disciplin.

På olika universitet kan man läsa kurser i konsthistoria för att fördjupa sina kunskaper teoretiskt och få möjlighet att använda kunskaperna praktiskt. Efter att man läst konsthistoria kommer man förmodligen att se på konst på ett helt annat sätt än vad man tidigare gjorde. Man lär sig bland annat om hur strömningarna sett ut och man får kunskap och ett bredare perspektiv.

De orter som erbjuder konstvetenskapliga studier är Stockholm, Göteborg, Halmstad, Lund, Uppsala, Linköping, Karlstad, Växjö och Umeå. Orterna Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund och Uppsala erbjuder även forskarutbildning i ämnet. Johan Adolf Berg var den första att inrätta en svensk professur i kultur- och konsthistoria. Sedan dess har konstvetenskapen blivit en erkänd och etablerad profession i Sverige.

Reply